POJEMNIK NIEBIESKI - papier

Jak w większości przypadków, i tu, w zależności od gminy są różnice dotyczące odpadów, które można tu wrzucać:

- zeszyty,
- książki,
- czasopisma,
- katalogi,
- torby papierowe,
- karton,
- tektura,
- opakowania papierowe,
- kalendarze,
- terminarze,
- ścinki drukarskie,
- prospekty,
- worki papierowe
- papier szkolny
- papier biurowy
- itp.

Nie należy wrzucać!!!

- papieru lakierowanego lub foliowanego,
- tapet,
- kalki,
- papieru zatłuszczonego (po margarynie, maśle, serach itp.),
- pieluch, chusteczek i materiałów higienicznych,
- papieru fotograficznego, faksowego i kalki,
- papieru termicznego (np. biletów, rachunków, kuponów lotto),
- worków po cemencie,
- papieru ściernego,
- segregatorów z okuciem,
- zdjęć,
- styropianu,
- kalki technicznej,
- okładek z czasopism, zeszytów itp.,
- twardych opraw z książek i zeszytów,
- zużytych ręczników papierowych,
- zużytych chusteczek higienicznych,
- worków po zaprawie

Największy problem, dla każdego z nas stanowią tak zwane „tetra paki”, czyli opakowania wielomateriałowe, które są wykorzystywane przy sokach, mleku, itp. Można powiedzieć, że ile gmin tyle sposobów i pomysłów na zagospodarowanie tego odpadu. W tym przypadku należy dowiedzieć się jak w naszej gminie należy się stosować do tego odpadu lub wyrzucić według własnego rozumu. Na pewno należy pozbyć się zawartości i plastikowych części (jeżeli odpad nie jest zaliczony u nas do „tworzyw sztucznych”).